Rybářský řád

 

1.) Je zakázáno používat pletené šňůry jako šokové návazce. Velmi účinné a dnes i moderní jsou šokové silony o průměru 0,40–0,70 mm (neřežou ryby).
2.) Lze lovit na háčky s protihrotem o max. velikosti č.6.Větší velikosti háčků musí být originální bez protihrotu! 
3.) Montáže musejí být průběžné – únikové, to znamená, že olovo při utržení ryby samovolně odpadne a ryba ho netahá za sebou.
4.) Loví se pouze metodou chyť a pusť !!
5.) Povinností každého rybáře je mít u sebe velkou plněnou podložku (Bazén se zipem) a podběrák s rameny minimálně 100cm, dále také dezinfekci k ošetření ryb a vyprošťovač háčků.
6.) Jakékoli uchovávání ulovených ryb ve vezírcích, nebo sacích je přísně zakázáno!
7.) Lovné místo je povolené označovat pouze tyčovou bójkou ( h-bójky, PET lahve atd. jsou zakázány )
1. Doba rybolovu:
Loví se systémem NON-STOP 24 hod. od rozmrznutí až do zámrazu.
Jedno lovné místo je pro 2 rybáře
2. Způsoby lovu, rybářské nářadí a nástrahy:
- chytá se pouze metodou chyť a pusť !!
- loví se z pravidla z lovného sektoru, který je náležitě označen. Po dohodě se správcem je možné lovit i mimo označená místa, kam lidská noha ještě nevkročila
- rybář smí používat 2 pruty a na každém z nich použít pouze jeden návazec s jednoháčkem!
- zakazuje se používání srkaček, helikoptér a pevných montáží.
Feederová a methodmixová krmítka jsou povoleny. Montáž musí být průběžná (úniková).
Při porušení tohoto zákazu bude rybář vykázán z areálu bez nároku na vrácení uhrazených poplatků!!!
- při zacházení s úlovky se vyžaduje maximální opatrnost každá ryba se za pomoci podběráku na mokré podložce udržuje v  mokrém stavu za  stálého polévání vodou. Povinností rybáře je ošetřit rybě poranění způsobená bojem pomocí desinfekce (Clinic nebo Septonex) a nejpozději do 5 minut ji co nejšetrněji vrátit vodě. Delší uchovávání úlovků za účelem fotografování, či filmování se zakazuje. Doporučujeme si proto před samotným rybolovem připravit nádobu s jezerní vodou a fotoaparát.
- dezinfekci a háčky bez protihrotu si můžete také zakoupit u správce rybníka.
- trofejní ryby foťte v pokleku ( těsně nad zemí ) nebo ve vodě, z důvodu možného pádu ryby na zem. Rybu je při této činnosti nutno polévat vodou.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
Přechovávání hájených a trofejních ryb ve vezírku je zakázáno!!! Okamžitě po ulovení musí být vráceny zpět do vody.
- v průběhu rybolovu je možné měnit místo, ale pouze po dohodě se správcem revíru
- zakrmování je povoleno
- zavážení návnad a nástrah loďkou, zavážecí lodičkou nebo člunem je povoleno
- používat k zavážení vlastní loďku nebo člun je povoleno
- používání echolotu (sonaru) je povoleno
- pokud za rybářem přijede v průběhu rybaření návštěva, musí být předem nahlášena u správce.Návštěva musí ponechat vůz rovněž na parkovišti!!!
Zavážení a zakrmování musí být prováděno bez rušení okolí, nejkratší cestou. Zavážení a zakrmování může zrušit nebo povolit provozovatel s okamžitou platností. Loďku je možno půjčit u správce.
- na revíru je přísný zákaz zakrmování nevařenými luštěninami
- krmení vařeným partiklem je povoleno
- každý rybář je povinen po skončení rybolovu zanechat na místě pořádek(při zakoupení povolení k lovu zaplatí rybář kauci 200,- Kč a ta mu bude při předání místa v uklizeném stavu vrácena).Pokud nepředá lovící lovné místo řádně uklizeno a zbaveno nedopalků od cigaret,tato částka propadá provozovateli na pokrytí nákladů s úklidem!!!
- rybářské přístřešky, bivaky a deštníky jsou povoleny.
- přenosné grily jsou povoleny
- strážný a provozovatel mají právo kontroly montáží udic a zakoupených povolenek na stanovišti, případně kontroly přenosných vaků, vznikne-li podezření z  krádeže ryby.
Porušením rybářského řádu riskuje rybář okamžité ukončení rybolovu bez náhrady.
ZTRlY